Welcome To Kibbutz Givat Brenner

BUSINESS HOURS: Mon- 09:00AM - 05:00PM    | Tue- 09:00AM - 05:00PM    | Wed- 09:00AM - 05:00PM    | Thu- 09:00AM - 05:00PM    | Fri- 09:00AM - 05:00PM    | Sat- CLOSED    | Sun- CLOSED
Address: Brenner Regional Council, Tel Aviv & Central District IR, 6094800

קיבוץ גבעת ברנר נקרא ע"ש הסופר יוסף חיים ברנר. הקיבוץ נוסד ע"י פלוגת חלוצים וחלוצות, אשר התגבשה בשנת 1926 בעיר רחובות והורכבה משלוש קבוצות חלוצים: קיבוץ "ווהלין", קיבוץ "ליטא" וקיבוץ "מעין". החלוצים קיבלו לידיהם מהמוסדות המיישבים, 200 דונם אדמה בין רחובות לבין הכפר הערבי זרנוגה. בחודש מרץ 1928 הקימו החלוצים הצעירים אוהלים ראשונים והחלו לעבד את האדמות ובתאריך 29 ליוני 1928, יצאו מרחובות כל 35 חברי וחברות הפלוגה ביניהם 2 ילדים ועלו על הקרקע להקמת נקודת הקבע. בהמשך השנה זכו לחיזוק משמעותי כאשר הצטרפו אליהם חברי קיבוץ "חירות" יוצאי גרמניה.

To Contact Seller

Sign-Up Sign-In

MEMBER LIST

No members found.